Basın
Basın Bültenleri
Kuşadası Jeotermal Basın

Temiz Enerji Kuşadası’nda.

Yediyol Şirketler Grubu, Kuşadası’ndaki Jeotermal yatırımlarını halkın hizmetine sunuyor. Yediyol Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Şuheyp MENDİ tarafından yapılan açıklamaya göre;

Şirkete ait Kuşadası Davutlar bölgesindeki mevcut bir adet jeotermal kuyusuna ilaveten, yine şirkete ait Jeotermal İşletme Üretim ve Dağıtım Ruhsatlı sahalarda yapılan Jeolojik ve Jeofizik etütler ve 62 noktada yapılan Düşey Elektrik Sondaj (DES) çalışmaları neticesinde bu bölgede Kuşadası’ndaki konut, otel ve diğer binaları ısıtabilecek ve termal turizmde kullanılabilecek özellikte jeotermal kaynakların bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarla mevcut kuyuya ilaveten 3 adet sondaj noktası belirlenmiştir.

Bu noktalarda açılacak Jeotermal Kuyularla Pilot Bölge olarak belirlenen Güzelçamlı ve Davutlar bölgelerinde bulunan ve yazlık olarak kullanılan ikinci konutların kış aylarında da kullanılabilmelerini sağlamak amacıyla Jeotermale dayalı merkezi ısıtma sistemiyle ısıtılabileceği belirlenmiştir. Bunun yanında mevcut otel ve Sitelere Jeotermal suyun gönderilmesiyle termal turizmin önünü açacak olan termal tesislerin kurulması planlanmıştır. Bölgedeki tarımsal potansiyel de göz önüne alınarak jeotermal ısıtmalı seracılığın geliştirilerek çiftçilere de katkı sağlanması düşünülmektedir.

Yapılacak olan bu yatırımlarla sadece yaz aylarında kullanılan ve kısa süreli kullanılmasına rağmen her yıl tadilat masrafıyla uğraşan yazlıkçılar bu dertten de kurtulmuş olacak. Şirket ısıtma sistemine dahil olmak isteyen abonelere Isı yalıtımı, Bohçalama yerine geçecek olan Nem Kontrol Sistemi ve konut içi kalorifer peteği montajı uygulaması da yaparak binaları olumsuz şartlara karşı korumayı, aynı zamanda koruyucu ve kalıcı boya uygulamalarıyla sitelerin renklerinin de değiştirilmesi planlanmıştır. Bu uygulamalar neticesinde Enerji Verimliliği Kanununa göre yasal olarak alınması zorunlu olan, “Enerji Kimlik Kartı” da düzenlenerek konutun enerji verimliliği belgelenmiş olacaktır.

Dışa bağımlı, pahalı ve çevre kirliliği yaratan yakıtların kullanımına alternatif olan Yerli, Temiz ve Ucuz olan Jeotermal enerjinin kullanımı yaygınlaştırılacak.

Şirket bununla da kalmayıp her siteye, site sakinlerinin yılın 12 ayı kullanabilecekleri termal havuz kuracak, bu sayede söz konusu yazlıklar kış aylarında da Termal Turizm amaçlı kullanılabilecektir. Bu Bölgede evlerini yaz aylarında kiraya veren ev sahipleri, kış aylarında da kiraya vererek evlerini bir kazanç kapısı haline getirebilecekler. Kış aylarında atıl ve ıssız kalan bu bölge artık kış aylarında da hareketlenecek.

Bölgedeki otellerin termal suya kavuşmasıyla Kuşadası’nda mevcut turizm seçeneklerinin yanında alternatif olarak Termal Turizm ve Sağlık Turizmi de gelişecek. Bu uygulamalarla Turizm Kuşadası’nda 12 ay devam edecektir. Bu proje ile gerek ekonomiye ve gerekse istihdama katkı sağlanacaktır.

Kuşadası Jeotermal

Jeotermal Enerji Nedir?

Yeraltından çıkan ve yeraltına geri verilen yenilenebilir ve sürdürülebilir bir eneji kaynağıdır. Uygun koşullarda işletilirse sonsuz ömre sahip olabilir.

Neden Güvenli?

Yangın, patlama ve zehirlenme riski taşımadığından son derece güvenli bir enerji tipidir.

Neden Ucuz?

Dışa bağımlı değildir, ulusaldır! Yıllık fiyat artışı TÜFE ile sınırlıdır. (Petrol ve döviz fiyatlarındaki artıştan etkilenmez) Jeotermal enerji konutların değerine değer katar.

Nerelerde Kullanılır?

Bireysel ve bölgesel ısıtma, tarımsal kullanım, kaplıca, su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılır.

Neden Temiz?

Jeotermal enerjiye dayalı merkezi ısıtma sistemlerinde fosil yakıt (petrol, kömür, doğalgaz vb) tüketimi yoktur. Bundan dolayı bulunduğu ortamın oksijenini tüketmez. Ortama ve atmosfere karbondioksit, karbonmonoksit, azotdioksit ve kanserojen NOx gazlarını atmaz. Atmosfere kükürtdioksit vermediği için asit yağmurlarına neden olmaz. Sera gazı atımı yoktur. Bir evin jeotermal enerji yerine fosil yakıtla ısıtılması ile altı aracın egzoz kirliliğine eşdeğer kirlilik ortama verilir.

Omia