Abonelik İşlemleri

Diğer İşlemler

Devir İşlemi İçin Gerekli Koşullar

-        Devir için gerekli belgeler; tapu ve kimlik fotokopisidir.

Devir işlemi yapılabilmesi için;

-       Eski aboneye ait borç olmaması gerekiyor. Borç var ise şirket veznemizden ödenmelidir.
-       Devir işlemi için başvuruyu tapu sahibi şahsen yapmalı veya noter vekaleti olan kişi tarafında yapılmalıdır.
-       Devir sözleşmesi gereği güvence bedeli* ve damga pulu ücreti şirketimiz veznesine ödenmelidir.

Güvence Bedeli:

Kalorimetre ile ücretlendirilen 100 m² konut için: 317,69 TL (2015-2016)
100 m² üzeri konutlar için güvence bedeli değerini öğrenmek üzere lütfen Müşteri Hizmetleri bölümüne başvurunuz.

Enerji Açma Kapama Koşulları

-       Enerji açma ve kapama işlemini ancak abonenin kendisi veya resmi vekili kimlik ibraz ederek yapabilir.
-       Açma ve kapama işleminin gerçekleştirilmesi için geriye dönük bir borcun olmaması gerekmektedir.

2015-2016 ısıtma sezonu için 105,89 TL

Güvence Bedeli

-       Abonelerden alınan depozito bedelidir.
-       Güvence bedeli, her yıl belirlenecek standart ısınma bedeline bağlı olarak güncellenmektedir. Bu şekilde abonelerin sistemdeki paraları enflasyona karşı korunmaktadır.
-       Metrekare başına yıllık standart ısınma bedeli = 150*(1000kcal’lik enerjinin TL olarak fiyatı) =
12,71 TL/m² (2015-2016) değeri STANDART ISINMA BEDELİ'dir.

Ücretlere KDV dahildir.

Kuşadası Jeotermal

Jeotermal Enerji Nedir?

Yeraltından çıkan ve yeraltına geri verilen yenilenebilir ve sürdürülebilir bir eneji kaynağıdır. Uygun koşullarda işletilirse sonsuz ömre sahip olabilir.

Neden Güvenli?

Yangın, patlama ve zehirlenme riski taşımadığından son derece güvenli bir enerji tipidir.

Neden Ucuz?

Dışa bağımlı değildir, ulusaldır! Yıllık fiyat artışı TÜFE ile sınırlıdır. (Petrol ve döviz fiyatlarındaki artıştan etkilenmez) Jeotermal enerji konutların değerine değer katar.

Nerelerde Kullanılır?

Bireysel ve bölgesel ısıtma, tarımsal kullanım, kaplıca, su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılır.

Neden Temiz?

Jeotermal enerjiye dayalı merkezi ısıtma sistemlerinde fosil yakıt (petrol, kömür, doğalgaz vb) tüketimi yoktur. Bundan dolayı bulunduğu ortamın oksijenini tüketmez. Ortama ve atmosfere karbondioksit, karbonmonoksit, azotdioksit ve kanserojen NOx gazlarını atmaz. Atmosfere kükürtdioksit vermediği için asit yağmurlarına neden olmaz. Sera gazı atımı yoktur. Bir evin jeotermal enerji yerine fosil yakıtla ısıtılması ile altı aracın egzoz kirliliğine eşdeğer kirlilik ortama verilir.

Omia