Kurumsal

Kuşadası Jeotermal;

Termal Turizm, İnşaat Sektörü, Kentsel Dönüşüm, Balıkçılık, Tarım ve Teknoloji alanında yaptığı yatırımlarıyla, Toplam Kalite anlayışını benimseyerek, ulusal ve uluslararası ticari etiğin değerlerini koruyarak ve geliştirerek ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamaya devam etmektedir.

Yaşanabilir çevre odaklı yaklaşımıyla doğayı önemser ve korur, faaliyette olduğu her alanda sorumluluklarının gereklerini yerine getirerek bilinçli ve duyarlı şirket kültürünü benimser.

Sağladığı ürün ve hizmetlerde; ülkeye kattığı değeri ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan, güvenli ve sürdürülebilir olmayı amaçlayan bir kalite politikası izlemektedir.

Örnek alınan bir kuruluş olma yolunda; projelerimizi en üst düzey teknik ve teknoloji standartlarına uygun, ülke ekonomisine ve insanlarımıza fayda sağlayacak şekilde gerçekleştirmekteyiz.

Kuşadası Jeotermal

Jeotermal Enerji Nedir?

Yeraltından çıkan ve yeraltına geri verilen yenilenebilir ve sürdürülebilir bir eneji kaynağıdır. Uygun koşullarda işletilirse sonsuz ömre sahip olabilir.

Neden Güvenli?

Yangın, patlama ve zehirlenme riski taşımadığından son derece güvenli bir enerji tipidir.

Neden Ucuz?

Dışa bağımlı değildir, ulusaldır! Yıllık fiyat artışı TÜFE ile sınırlıdır. (Petrol ve döviz fiyatlarındaki artıştan etkilenmez) Jeotermal enerji konutların değerine değer katar.

Nerelerde Kullanılır?

Bireysel ve bölgesel ısıtma, tarımsal kullanım, kaplıca, su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılır.

Neden Temiz?

Jeotermal enerjiye dayalı merkezi ısıtma sistemlerinde fosil yakıt (petrol, kömür, doğalgaz vb) tüketimi yoktur. Bundan dolayı bulunduğu ortamın oksijenini tüketmez. Ortama ve atmosfere karbondioksit, karbonmonoksit, azotdioksit ve kanserojen NOx gazlarını atmaz. Atmosfere kükürtdioksit vermediği için asit yağmurlarına neden olmaz. Sera gazı atımı yoktur. Bir evin jeotermal enerji yerine fosil yakıtla ısıtılması ile altı aracın egzoz kirliliğine eşdeğer kirlilik ortama verilir.

Omia