Faaliyetlerimiz
Merkezi Isıtma Aboneliği (Bireysel konutlar – işyerleri - site ve apartmanlar – oteller - resmi kurum binalarına yönelik)

Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisi ile birden fazla bağımsız bölümün ısıtılmasını sağlayan sistem olarak tanımlanabilir.

Kuşadası Jeotermal Projesi ile Jeotermal kuyularımızdan elde edilen (40 Lt/sn debili - 60 C ) Jeotermal akışkan kullanılarak, kapalı çevrimle dolaşan suyu eşanjörler vasıtasıyla ısıtacak. Jeotermal akışkan eşanjörden geri döndürülerek açılan kuyulara reenjekte edilecek doğaya bırakılmayarak kendi ortamına gönderilecektir. Eşanjörler vasıtasıyla ısıtılan su, konutlara ve ısıtılmak istenen taşınmazlara gönderilerek kalorifer sistemiyle binanın ısıtılması sağlanacak, geri dönen su tekrar eşanjöre dönerek ısıtılacak ve aynı döngü devam edecektir. Bu sistemin evleriniz gelmesiyle evlerinizde konforlu bir yaşam sağlanmakla birlikte kullanma suyunu da ısıtmamız mümkün olacaktır. Bu şekilde kış aylarında Kuşadası bölgesinin en büyük problemlerinden olan ısınma sorunu halledilmiş olacaktır. Şirketimiz tarafından abone kayıtları gerçekleştirilecek ve sisteme monte edilecek kalorimetreler sayesinde abonenin kullandığı enerji miktarı tespit edilerek faturalandırılacaktır.

Jeotermal Enerji Nedir?

Yeraltından çıkan ve yeraltına geri verilen yenilenebilir ve sürdürülebilir bir eneji kaynağıdır. Uygun koşullarda işletilirse sonsuz ömre sahip olabilir.

Neden Güvenli?

Yangın, patlama ve zehirlenme riski taşımadığından son derece güvenli bir enerji tipidir.

Neden Ucuz?

Dışa bağımlı değildir, ulusaldır! Yıllık fiyat artışı TÜFE ile sınırlıdır. (Petrol ve döviz fiyatlarındaki artıştan etkilenmez) Jeotermal enerji konutların değerine değer katar.

Nerelerde Kullanılır?

Bireysel ve bölgesel ısıtma, tarımsal kullanım, kaplıca, su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılır.

Neden Temiz?

Jeotermal enerjiye dayalı merkezi ısıtma sistemlerinde fosil yakıt (petrol, kömür, doğalgaz vb) tüketimi yoktur. Bundan dolayı bulunduğu ortamın oksijenini tüketmez. Ortama ve atmosfere karbondioksit, karbonmonoksit, azotdioksit ve kanserojen NOx gazlarını atmaz. Atmosfere kükürtdioksit vermediği için asit yağmurlarına neden olmaz. Sera gazı atımı yoktur. Bir evin jeotermal enerji yerine fosil yakıtla ısıtılması ile altı aracın egzoz kirliliğine eşdeğer kirlilik ortama verilir.

Omia