Jeotermal
Kuşadası Ölçeği

Kuşadası’nda Turizmde çeşitliliğin sağlanması ve yaz aylarıyla birlikte kış aylarında da bölgenin turizm hareketliliğini sağlamak adına farklı turizm alternatiflerinin oluşturulması gerekmektedir. Dünyada Kültürel anlamda Efes, Meryemana, Priene, tabiat ve sağlık anlamında Orman, Milli Park, Deniz, Kum, İklim ve Termal özelliklerinin hepsinin bir arada bulunduğu böyle bir yer bulunmamaktadır. Ülke turizminin içinde bulunduğu durum da dikkate alınacak olursa Bu potansiyelin değerlendirilmesi ülkemizde gerek iç ve gerekse dış turizm, milli ekonomi, istihdam ve gelir açısından çok önemlidir. Jeotermal akışkanların kullanılmasıyla; Çevreci ve Yenilenebilir enerji kullanımı yaygınlaşacak, Alternatif turizm şekli olan termal turizmin gelişmesiyle yeni otel yatırımlar bölgeye çekilecek, mevcut oteller termal otel özelliği kazanacak, istihdam arttırılacak, sağlık turizmi gelişecek, dışa enerji bağımlılığı azalacak, iç ve dış turizmde çekim alanı yaratılacak, Jeotermal ısıtmalı seracılık ve balıkçılık gelişecek, kış aylarında ilçedeki konutların en önemli problemi olan ısıtma sorunu ortadan kalkacaktır.

KUŞADASI İLÇESİ KONUT, OTEL VE BİNA SAYILARI
Yerleşik Konut (Sürekli İkamet Edilen) 59.000
İkincil Konut (Yaz aylarında İkamet Edilen) 69.000
Otel 160
Sanayii tesisi-market 100
Okul ve kamu kuruluşu 60
İşyeri 5.000
TOPLAM 133.320

Kuşadası bölgesinde merkezi ısıtmaya yönelik yeter seviyede jeotermal akışkanın bulunduğu öngörülmektedir.

Bu akışkanların otellerde değerlendirilmesiyle Bölgede termal turizm ve sağlık turizmi gelişecek, sadece yaz aylarında kullanılan oteller böylelikle kış aylarında da kullanılabilecektir. Jeotermal kaynakların mevcut olması nedeniyle 1/100.000 lik Çevre Düzeni Planında bir değişiklik yapılarak bölgenin termal turizm alanı ilan edilmesi sağlanacak ve özellikle ikinci konutların bulunduğu yazlık sitelerin termal tesis yatırımlarına yönelik olarak değerlendirilmesinin önü açılacaktır. Bu tür termal tesis yatırımlarının yararlandığı teşviklerden ve desteklemelerden bu bölge de yatırım yapan yatırımcılar da yararlanabilecektir. Bu tür yatırımların artmasıyla birlikte bölgede yaz kış hareketlilik artacak bölge çekim alanı haline gelecek ve istihdam artacaktır.

Mevcut konutlarda katı yakıt kullanımı bitecek dolayısıyla çevre kirliliğinin önüne geçilecek, daha ucuz bir maliyetle ısınma sağlanacak, uygulayacağımız mantolama, bohçalama sistemleriyle binaların dış etkenlerden korunması sağlanacak, ısı kayıpları önlenecektir. Akışkanların seralarda kullanılması mümkün olduğundan dolayı bölgede jeotermal ısıtmalı seracılık gelişecek bu tür yatırım yapmaları nedeniyle çiftçiler teşviklerden yararlanacak, olumsuz iklim şartlarının önüne geçilecek ve tarımsal üretim daha geniş bir zamana yayılarak çiftçi gelirleri artacak ve bölgede ürün çeşitliliği yaygınlaşacaktır. Jeotermal akışkanların su ürünleri yetiştiriciliğinde de kullanılması mümkün olacaktır.

Aydın genelinde bulunan jeotermal kuyu ve enerji santrallerinin aksine şirketimize ait kuyu ve uygulayacağı sistemler tamamen çevreci ve halka yararlı olup, her eve birebir hizmet götüren bir alt yapı ve sisteme sahip olacaktır.

Rüzgar ve güneş panelleri gibi elektrik üretim sistemleri ve su ısıtmaya yönelik bireysel güneş enerji sistemlerinin oluşturduğu görüntü kirliliği, Jeotermal enerji santrallerinin oluşturduğu buhar, duman, çevreye atık bırakma gibi kötü görüntü ve çevre kirliliğine neden olan sistemler şirketimizin uygulayacağı merkezi ısıtma sistemlerinde kesinlikle bulunamayacaktır.

Jeotermale dayalı ısıtma sisteminin kurulmasıyla konutlarda Elektrik sobası, klima ve infrared sobalar gibi insan sağlığına zararlı ısıtma sitemlerinden vazgeçilerek sağlıklı ve konforlu ısınma sağlanacaktır.

Jeotermal Enerji Nedir?

Yeraltından çıkan ve yeraltına geri verilen yenilenebilir ve sürdürülebilir bir eneji kaynağıdır. Uygun koşullarda işletilirse sonsuz ömre sahip olabilir.

Neden Güvenli?

Yangın, patlama ve zehirlenme riski taşımadığından son derece güvenli bir enerji tipidir.

Neden Ucuz?

Dışa bağımlı değildir, ulusaldır! Yıllık fiyat artışı TÜFE ile sınırlıdır. (Petrol ve döviz fiyatlarındaki artıştan etkilenmez) Jeotermal enerji konutların değerine değer katar.

Nerelerde Kullanılır?

Bireysel ve bölgesel ısıtma, tarımsal kullanım, kaplıca, su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılır.

Neden Temiz?

Jeotermal enerjiye dayalı merkezi ısıtma sistemlerinde fosil yakıt (petrol, kömür, doğalgaz vb) tüketimi yoktur. Bundan dolayı bulunduğu ortamın oksijenini tüketmez. Ortama ve atmosfere karbondioksit, karbonmonoksit, azotdioksit ve kanserojen NOx gazlarını atmaz. Atmosfere kükürtdioksit vermediği için asit yağmurlarına neden olmaz. Sera gazı atımı yoktur. Bir evin jeotermal enerji yerine fosil yakıtla ısıtılması ile altı aracın egzoz kirliliğine eşdeğer kirlilik ortama verilir.

Omia