Kurumsal
Misyon - Vizyon

Misyonumuz:

Şirketimiz Kuşadası’nda bulunan jeotermal potansiyelini değerlendirerek bölgede termal turizm ve sağlık turizminin geliştirilmesini, ikincil konutların kentsel dönüşün uygulamaları sonucunda turizme kazandırılmasını, Balçova örneğinde olduğu gibi konutların resmi kurum binalarının, okulların yerel ve ucuz bir kaynak olan jeotermal sıcak su kaynaklarıyla ısıtılmasının sağlanması, katı yakıt, elektrik gibi pahalı ve hava kirliliği yaratan yakıt kullanımının önüne geçilmesi, alternatif enerji kaynaklarıyla ısıtılan seracılığın geliştirilmesi, jeotermal balıkçılık ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesini sağlamayı planlamaktadır. Bu şekilde yerel halka, yazlıkçılara, turizm işletmelerine, tarımsal üreticilere, su ürünleri üreticilerine alternatif gelir kapılarının açılması, istihdamın arttırılması sağlanacaktır.

Vizyonumuz:

Şirketimizin yapacağı yatırımlar sonucunda Kuşadası bölgesinde bulunan turistik otellere termal otel özelliği kazandırılacak, sağlık turizmine dayalı yatırımlar gelişecek, kısa vadede 10.000 uzun vadede 120.000 konutun ısıtılması sağlanacak, ikincil konutların tüm sezon boyunca kullanılması ve turizme kazandırılması sağlanacak, bu bölge dış turizmin yanında iç turizmde de çekim alanı haline getirilecek, seracılık faaliyetleri geliştirilecek, kış aylarındaki olumsuz iklim şartlarından etkilenen tarımsal ürünlerin jeotermal seralarda üretilmesi sayesinde üreticilerin riskleri azaltılacak, su ürünleri üretim faaliyetlerinde üretim süresi kısaltılarak balıkçılık geliştirilecek, yöredeki istihdam artacak ve enerji konusunda dışa bağımlılığımız azalacaktır.

Jeotermal Enerji Nedir?

Yeraltından çıkan ve yeraltına geri verilen yenilenebilir ve sürdürülebilir bir eneji kaynağıdır. Uygun koşullarda işletilirse sonsuz ömre sahip olabilir.

Neden Güvenli?

Yangın, patlama ve zehirlenme riski taşımadığından son derece güvenli bir enerji tipidir.

Neden Ucuz?

Dışa bağımlı değildir, ulusaldır! Yıllık fiyat artışı TÜFE ile sınırlıdır. (Petrol ve döviz fiyatlarındaki artıştan etkilenmez) Jeotermal enerji konutların değerine değer katar.

Nerelerde Kullanılır?

Bireysel ve bölgesel ısıtma, tarımsal kullanım, kaplıca, su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılır.

Neden Temiz?

Jeotermal enerjiye dayalı merkezi ısıtma sistemlerinde fosil yakıt (petrol, kömür, doğalgaz vb) tüketimi yoktur. Bundan dolayı bulunduğu ortamın oksijenini tüketmez. Ortama ve atmosfere karbondioksit, karbonmonoksit, azotdioksit ve kanserojen NOx gazlarını atmaz. Atmosfere kükürtdioksit vermediği için asit yağmurlarına neden olmaz. Sera gazı atımı yoktur. Bir evin jeotermal enerji yerine fosil yakıtla ısıtılması ile altı aracın egzoz kirliliğine eşdeğer kirlilik ortama verilir.

Omia