Faaliyetlerimiz
Nem Kontrol Sistemi (NKS) (Bireysel konutlar, Apartmanlar, Oteller ve işyerlerine yönelik)

Şirketimiz tarafından patenti alınmış olan Nem Kontrol Sistemi Cihazı binalarda ve bodrum katlarda oluşan nemi uzaklaştırmaya yönelik biz cihazdır. Yazlıkların ve sahil kenarında bulunan konutların en büyük problemi olan nem ve korozyon problemi bu cihaz sayesinde ortadan kalkmış olacaktır. Her yıl yapılan tadilat masraflarından da kurtulmuş olacaksınız. NKS ekibimizce; Yapı ve yapının oturduğu zeminle ilgili inceleme ve araştırmalar yapılır. Zemin durumu, zemin hareketleri, zemin dayanımı ve yeraltı su seviyesi hakkında ölçümler alınır. Yapının bodrumundan itibaren taşıyıcılarının röntgeni çekilir.

Donatılarda oluşan korozyon miktarını ve olası uygulama hataları, kolonlardaki beton kalitesi ve dayanım gücü tespit edilir. Temel betonu ve kolonlar içine yerleşmiş nem ve tuzların miktarları ölçülür. Bu bilgiler ışığında sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı için gerekli uygulama adımları tespit edilir. Bu analiz ve değerlendirmeler sonucu yapının bundan sonraki yaşama dayanım yüzdesi belirlenmiş olur. NKS ekibimiz kompitürize olmuş bir sistemle, nem ve tuz moleküllerini (hiç bir sıva ve boya benzeri inşaat çalışmasına ihtiyaç duymadan) geldiği yoldan binanın en dışına, temelin de çok ötesine bir daha geri gelmemek koşuluyla iter. İlk hız vermek için kullandığı ~ 2 volt enerji ile binada stres oluşturan statik elektriksel kararsızlığı da önlemiş olur. Yüklenici nem uzaklaştırma sistemi analiz ve değerlendirme çalışmalarından sonra binaya özel dizayn edilen kompitürize bir sistemi 2 saat içerisinde monte eder ve bu şekilde koruma süresi başlamış olur.

Jeotermal Enerji Nedir?

Yeraltından çıkan ve yeraltına geri verilen yenilenebilir ve sürdürülebilir bir eneji kaynağıdır. Uygun koşullarda işletilirse sonsuz ömre sahip olabilir.

Neden Güvenli?

Yangın, patlama ve zehirlenme riski taşımadığından son derece güvenli bir enerji tipidir.

Neden Ucuz?

Dışa bağımlı değildir, ulusaldır! Yıllık fiyat artışı TÜFE ile sınırlıdır. (Petrol ve döviz fiyatlarındaki artıştan etkilenmez) Jeotermal enerji konutların değerine değer katar.

Nerelerde Kullanılır?

Bireysel ve bölgesel ısıtma, tarımsal kullanım, kaplıca, su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılır.

Neden Temiz?

Jeotermal enerjiye dayalı merkezi ısıtma sistemlerinde fosil yakıt (petrol, kömür, doğalgaz vb) tüketimi yoktur. Bundan dolayı bulunduğu ortamın oksijenini tüketmez. Ortama ve atmosfere karbondioksit, karbonmonoksit, azotdioksit ve kanserojen NOx gazlarını atmaz. Atmosfere kükürtdioksit vermediği için asit yağmurlarına neden olmaz. Sera gazı atımı yoktur. Bir evin jeotermal enerji yerine fosil yakıtla ısıtılması ile altı aracın egzoz kirliliğine eşdeğer kirlilik ortama verilir.

Omia