Hizmetlerimiz
Sitelerdeki Bireysel Konutlar & İş Yerleri

Merkezi Isıtma Aboneliği

Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisi ile birden fazla bağımsız bölümün ısıtılmasını sağlayan sistem olarak tanımlanabilir.

Kuşadası Jeotermal Projesi ile Jeotermal kuyularımızdan elde edilen (40 Lt/sn debili - 60 C ) Jeotermal akışkan kullanılarak, kapalı çevrimle dolaşan suyu eşanjörler vasıtasıyla ısıtacak. Jeotermal akışkan eşanjörden geri döndürülerek açılan kuyulara reenjekte edilecek doğaya bırakılmayarak kendi ortamına gönderilecektir. Eşanjörler vasıtasıyla ısıtılan su, konutlara ve ısıtılmak istenen taşınmazlara gönderilerek kalorifer sistemiyle binanın ısıtılması sağlanacak, geri dönen su tekrar eşanjöre dönerek ısıtılacak ve aynı döngü devam edecektir. Bu sistemin evlerinize gelmesiyle evlerinizde konforlu bir yaşam sağlanmakla birlikte kullanma suyunu da ısıtmamız mümkün olacaktır. Bu şekilde kış aylarında Kuşadası bölgesinin en büyük problemlerinden olan ısınma sorunu halledilmiş olacaktır. Şirketimiz tarafından abone kayıtları gerçekleştirilecek ve sisteme monte edilecek kalorimetreler sayesinde abonenin kullandığı enerji miktarı tespit edilerek faturalandırılacaktır.

Isı Yalıtım (Mantolama)

Şirket olarak enerji verimliliğini sağlamak ve daha az enerjiyle daha ucuza ısınmanızı sağlamak amacıyla binalarınıza yetkili ve işinin uzmanı personelimizle ısı yalıtımı uyguluyoruz.

Isı, doğal olarak yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğru direncin en az olduğu yol boyunca akar. Yüksek sıcaklık bölgesinden, düşük sıcaklık bölgesine bir sıcaklık gradyeni oluşur. Isı yalıtımı, sıcaklık gradyeni içinden olan ısı akışını düşürerek, sıcaklık gradyenini korur.

Tüm yapılar standartlar doğrultusunda doğru uygulama ile yalıtıldığında;
* Yüksek enerji verimliliği neticesinde tasarruf artarken çevre kirliliği azalmaktadır.
* Yalıtım işlemi doğru bir şekilde uygulanmışsa ek bir bakım ve koruma önlemi gerektirmez, kalıcıdır.
* Konforu arttırır. Bina boyunca, sıcaklık dağılımı daha homojen olur.
* Yalıtım ile ısınma ve soğutma için daha az enerji kullanımının bir sonucu olarak daha az atık gaz çıkışı ve daha az çevre kirliliği demektir.
* Bina kabuğunu ısı değişimlerine bağlı çatlaklardan korur.
* Bina kabuğunu yoğuşmanın negatif etkilerinden ve korozyondan korur.
* Diğer yalıtım malzemelerinden daha az kalınlıkta kullanılabilir.
* Yüksek basma mukavemeti sayesinde yürünebilen zeminlerde ve çatılarda pratik detay çözümlerine imkan verir.
* İç duvar yalıtımında uygun buhar difüzyon direnci sayesinde buhar kesici gerektirmez.
* Hafiftir ve kolay işlenebilir.
Kötü yalıtılmış ve havalandırılmayan binalarda;
Kış aylarında, taban altı ve tavan aralarında çiğlenme ve donmuş yüzeyler oluşur.
Yaz aylarında, tavan arası son derece sıcak ve bunaltıcı olur.

Yalıtımın mutlaka tüm bina ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılması gerekmektedir. Sadece yaşam mekanlarının yalıtımı, tavan ve taban yalıtımı olmadan doğru yalıtım şekli değildir. Bina ısısının sürekliliğini koruyabilmek için mutlaka ısı kaybı olan tüm alanların saptanması ve yalıtımda göz önünde bulundurulması gereklidir.

Yapıda ısı kazanç ve kayıplarının sınırlandırılması; ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmesi gereken enerji miktarının azaltılması anlamına gelir. Isıtma ve soğutma prosesleri; çoğunlukla sıcak veya soğuk akışkanların ilgili tesisatlar aracılığıyla taşınmasını gerektirir. Termodinamigin 2. Yasası gereği sıcak olan akışkandan ortama doğru veya ortamdan soğuk akışkana doğru enerjinin niteliğini azaltan bir ısı transferi meydana gelmesi kaçınılmazdır. Isıtma ve soğutma sistemlerinin istenen performansla işletilebilmeleri için; bu kayıp ve kazançların miktarı göz önüne alınarak, akışkanın olması gerekenden daha sıcak veya soğuk olarak kullanılması gerekir. Bu durum ilave bir enerji tüketimine neden olur. Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan işleme “ısı yalıtımı” denir. Teknik olarak, ısı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçisini azaltmak için uygulanır.

Isı yalıtımı yaparak binanın ömrünü uzatmak, kullanıcıya sağlıklı, konforlu mekanlar sunabilmek ve bina kullanım aşamasında yakıt ve soğutma giderlerinde büyük kazanım sağlamak mümkündür. Binaların ısıtılması amacıyla büyük oranda fosil yakıtlar kullanılır. Fosil yakıtların yakılması sonucu yanma ürünü olarak açığa çıkan gazlar, hava kirliliğine ve küresel ısınmaya neden olur. Isı yalıtımı uygulamaları ile konfor koşullarının oluşturulmasında kullanılan enerji miktarının azalması, küresel ısınma ve hava kirliliğinin artmasını önler. Yapılarda kurallara uygun şekilde gerçekleştirilen ısı yalıtımının bireyler ve ülkeler açısından pek çok yararı vardır. Bunların en önemlisi ısı yalıtımının enerji tasarrufuna olan katkısıdır.

Isı Yalıtım (Mantolama) Nasıl Yapılır ?

1-Isı Yalıtımı ( Mantolama ) Yapılacak Yüzeyi Hazırlama

Yüzeyde toz ve yağ gibi yapışmayı azaltıcı maddeler varsa bunlar temizlenmeli, dökülme ve kabarma olan bölgeler SU JETİ kullanılarak temizlenmelidir. Isı yalıtımı ( mantolama ) levhalarının yapışacağı yüzey düzgün ve temiz olmalıdır.

2-Su Basman Profillerinin Yerleştirilmesi

Su basman profilleri ısı yalıtımında ( mantolamada ) kullanılmak istenen levhaların enine (kalınlığına 3,4,5 cm gibi) göre belirlenir ve yerleştirilir.

3-Isı Yalıtım ( Mantolama )Levharının Yapıştırılması

Isı yalıtım ( manatolama ) levhalarını yapıştırılacağımız yüzeye tamamını kaplayacak şekilde yapıştırıcı sürdükten sonra iyi yapışması için bu yüzey taraklı mala ile taranır yada bir başka yapıştırma tekniği olan çerçeve sistemi kullanılabilir. Yapıştırma harcı uygulanmış levhalar, levhalar arasında boşluk kalmamasına dikkat ederek duvara yapıştırılır.

4-Isı Yalıtım ( Mantolama ) Levhalarının Dübellenmesi

Yapıştırma işleminden sonra ısı yalıtım ( mantolama ) levhalarının performansını ve sürekliliğini uzun ömürlü bir şekilde sürdürmesi için ısı yalıtım levhalarını dübellenir.

5-Köşe Profillerinin Yerleştirilmesi

Köşelerde rüzgar ve su etkileri ile levhalar arkasında zamanla oluşabilecek ayrılma risklerini önlemek ve düzgün bir köşe oluşturmayı kolaylaştırmak fileli köşe profilleri yerleştirilir. Dilatasyon, damlalık ve denizlik profilleri gerekli bölgelerde kullanılır.

5-Sıva Katlarının Oluşturulması ve Donatı Filesinin Yerleştirilmesi

Isı yalıtım ( mantolama ) levhalarının üzerine ilk kat sıva uygulanır. İlk kat sıvayı hemen takiben, donatı filesi ilk kat sıvanın üzerine hafifçe gömülerek yerleştirilir. Sıva kurumadan ikinci kat sıva uygulaması yapılır.

6-Dekoratif Sıva Uygulaması

Sıva işlemi tamamlanan yüzeylerde ısı yalıtımının ( mantolanmanın ) dış darbelerden korunması, dekoratif bir görüntü vermesi için bir dekoratif sıva uygulaması yapılır.

7-Astarlama ve Boyama

Dekoratif Sıva işlemi tamamlanan yüzeylere bir kat kullanılacak boya tipine göre dış cephe astarı uygulanır, astar uygulaması sonrası iki kat dış cephe boyası uygulanır.

Bina İçi Radyatör (Kalorifer) Tesisatı Kurulumu

Kalorifer sistemi bulunmayan binalarda jeotermale dayalı merkezi ısıtma sistemine entegre edilebilecek şekilde yetkili ve işinin uzmanı personelimizle standartlara uygun olarak akıllı termostatik vana sistemi bulunan radyatör peteklerinizin temin ve montajı gerçekleştirilecektir.

Bina İçi Boyler Kurulumu

Binanızdaki banyo ve mutfaklarda kullanılacak olan sıcak suyun, Merkezi ısıtma sistemiyle entegre edilecek olan ve şirketimiz tarafından temin edilecek ve kurulacak olan Boyler cihazı ile ısıtılması sağlanacaktır. Termosifon görevi görecek olan bu cihaz sayesinde, elektrik kullanmadan evdeki şehir suyunu ısıtmanız; mutfak ve banyoda kullanmanız mümkün olacaktır.

Nem Kontrol Sistemi (NKS) Kurulumu

Şirketimiz tarafından patenti alınmış olan Nem Kontrol Sistemi Cihazı binalarda ve bodrum katlarda oluşan nemi uzaklaştırmaya yönelik biz cihazdır. Yazlıkların ve sahil kenarında bulunan konutların en büyük problemi olan nem ve korozyon problemi bu cihaz sayesinde ortadan kalkmış olacaktır. Her yıl yapılan tadilat masraflarından da kurtulmuş olacaksınız.

NKS ekibimizce; Yapı ve yapının oturduğu zeminle ilgili inceleme ve araştırmalar yapılır. Zemin durumu, zemin hareketleri, zemin dayanımı ve yeraltı su seviyesi hakkında ölçümler alınır. Yapının bodrumundan itibaren taşıyıcılarının röntgeni çekilir. Donatılarda oluşan korozyon miktarı, olası uygulama hataları, kolonlardaki beton kalitesi ve dayanım gücü tespit edilir. Temel betonu ve kolonlar içine yerleşmiş nem ve tuzların miktarları ölçülür. Bu bilgiler ışığında sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı için gerekli uygulama adımları tespit edilir. Bu analiz ve değerlendirmeler sonucu yapının bundan sonraki yaşama dayanım yüzdesi belirlenmiş olur. NKS ekibimiz kompitürize olmuş bir sistemle, nem ve tuz moleküllerini (hiç bir sıva ve boya benzeri inşaat çalışmasına ihtiyaç duymadan) geldiği yoldan binanın en dışına, temelin de çok ötesine bir daha geri gelmemek koşuluyla iter. İlk hız vermek için kullandığı ~ 2 volt enerji ile binada stres oluşturan statik elektriksel kararsızlığı da önlemiş olur. Yüklenici nem uzaklaştırma sistemi analiz ve değerlendirme çalışmalarından sonra binaya özel dizayn edilen kompitürize bir sistemi 2 saat içerisinde monte eder ve bu şekilde koruma süresi başlamış olur.

Termal Tesis (Havuz) Kurulumu

Şirketimizce, gerek bireysel konut ve villalara, gerekse site ve apartmanların ortak kullanım alanlarına 12 ay kullanılabilecek termal havuzlar kurulacaktır. Bu havuzlara gene şirketimiz tarafından verilecek olan termal su ile taşınmazınız, taşınmazınızın bulunduğu apartman yada site TERMAL özellik kazanacaktır. Bu şekilde kış aylarında kullanılmayan ikinci konutlar termal turizme kazandırılmış olacaktır. Termal havuz tipi ve boyutları site ya da konutların ihtiyacına göre belirlenecek ve bu havuzlarda 12 ay boyunca termal su bulunacaktır. Termal su havuzlara belli debi ve sıcaklıklarda sürekli olarak verilecektir.

Jeotermal Enerji Nedir?

Yeraltından çıkan ve yeraltına geri verilen yenilenebilir ve sürdürülebilir bir eneji kaynağıdır. Uygun koşullarda işletilirse sonsuz ömre sahip olabilir.

Neden Güvenli?

Yangın, patlama ve zehirlenme riski taşımadığından son derece güvenli bir enerji tipidir.

Neden Ucuz?

Dışa bağımlı değildir, ulusaldır! Yıllık fiyat artışı TÜFE ile sınırlıdır. (Petrol ve döviz fiyatlarındaki artıştan etkilenmez) Jeotermal enerji konutların değerine değer katar.

Nerelerde Kullanılır?

Bireysel ve bölgesel ısıtma, tarımsal kullanım, kaplıca, su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılır.

Neden Temiz?

Jeotermal enerjiye dayalı merkezi ısıtma sistemlerinde fosil yakıt (petrol, kömür, doğalgaz vb) tüketimi yoktur. Bundan dolayı bulunduğu ortamın oksijenini tüketmez. Ortama ve atmosfere karbondioksit, karbonmonoksit, azotdioksit ve kanserojen NOx gazlarını atmaz. Atmosfere kükürtdioksit vermediği için asit yağmurlarına neden olmaz. Sera gazı atımı yoktur. Bir evin jeotermal enerji yerine fosil yakıtla ısıtılması ile altı aracın egzoz kirliliğine eşdeğer kirlilik ortama verilir.

Omia