Abonelik İşlemleri
Tarifeler & Bedeller

MERKEZİ ISITMA ABONELİĞİNE İLİŞKİN BEDELLER

Katılım Bedeli (Abonelik Bedeli) Nedir?

Şirketin enerji hizmetini sunabilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlaması için yapılan tüm yatırıma abonenin yaptığı katkıya denir.

Güvence Bedeli Nedir?

Parasal yükümlüklerinin güvencesi olarak alınan nakdi teminattır. Kapalı kullanım alanına göre hesaplanmaktadır.

Süzme Kalorimetre Nedir?

Aynı binada bina kalorimetresi dışında, istenirse ve gerekirse bağımsız bölümlere takılan ve bağımsız bölümlere verilen enerji miktarını gösteren cihaz.

Bina Kalorimetresi Nedir?

Binaya verilen enerji miktarını gösteren cihazdır. (Şirketimiz tarafından montajı yapılmaktadır. Ana kalorimetre olarak da anılmaktadır.)

Kullanılan Jeotermal Enerji Nasıl Ücretlendirilir?

Tarafımızdan yapılan kalorimetre montajından sonra, enerji açma işlemi gerçekleştirilir. Abone jeotermal enerji kullanmaya başlar. Kullandığı jeotermal enerji için aboneye enerji faturası gönderilir. (Kullanılan jeotermal enerji ücreti sözleşmede ısınma bedeli olarak anılmaktadır)

Isınma Bedeli Nedir?

Aboneye ait taşınmazın ısınması için Şirkete ödenen bedeldir. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında ısınma bedeline ilişkin faturalar oluşturulur. Kullanılan enerji bedeli kalorimetre tarafından tespit edilir. Bu enerji bedeline apartman payı ilave edilerek ücretlendirilir. Enerji birimi kilowatt’ dır. 2015-2016 sezonu için 1 kilowatt saat ücreti 7,29 kuruştur.

Apartman Payı Nedir?

Ana kalorimetre ile süzme kalorimetrelerin toplamı arasında oluşan enerji farkı ücretlendirilir. Yapılan bu ücretlendirme abone kapalı kullanım alanına göre oranlanarak, hesaplanır.

Sistem İyileştirme Bakım ve Onarım Bedeli Nedir?

Şirketin enerji hizmetini sunabilmesi için yapılan düzenli bakım, onarım ve yenileme hizmetleri için alınan bedelidir. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında ısınma bedeline ilişkin oluşturulan faturalara ilave edilir. Kapalı kullanım alanına göre hesaplanmaktadır.

TERMAL SU ABONELİĞİNE İLİŞKİN BEDELLER

KATILIM BEDELİ: Şirketin termal su hizmetini sunabilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlayabilmesi yapılan tüm yatırıma abonenin yaptığı katkıyı,

GÜVENCE (DEPOZİTO) BEDELİ: Parasal Yükümlülüklerin güvencesi olarak alınan nakdi teminatı,

BAKIM, ONARIM, İYİLEŞTİRME, GÜÇLENDİRME VE SİSTEM YAPISININ KULLANIM BEDELİ: Şirketin abonelere sunduğu termal su dağıtım hizmeti kapsamında abonelerin termal suyu kullanmaları karşılığı ve Şirketin termal su hizmetini sunabilmesi için yapılan düzenli bakım, onarım ve yenileme hizmetleri için yıllık alınan bedeli,

TERMAL SU BEDELİ: Aboneye ait Termal tesiste kullanılan termal su karşılığında Şirkete ödenen bedeli,

(Siteler için): Sitelere kurulacak olan termal havuzlar için Sağlık Bakanlığınca termal tesislerde kullanımı onaylanmış olan ve özel borularla sitelere kadar getirilen ve siteler için özel tasarlanmış termal havuzlara verilen su karşılığında bedel talep edilecektir.

(Turistik Tesisler İçin): Mevcut Turistik tesislere Termal özellik kazandırmak amacıyla Sağlık Bakanlığınca termal tesislerde kullanımı onaylanmış olan ve özel borularla tesislere kadar getirilen ve kullanılan termal su karşılığında bedel talep edilecektir.

SAYAÇ OKUMA BEDELİ: Termal su tüketim miktarını ölçen sayaçların (cihazların) okunması için ödenecek hizmet bedeli.

YAPIM & KURULUM İŞLERİNE İLİŞKİN BEDELLER

ISI YALITIMI (MANTOLAMA) BEDELİ: Bireysel Konut, İşyeri, Otel, Apartman ya da sitelerde bulunan konutlarda uygulanan ısı yalıtımı (mantolama) hizmetlerine karşılık, Enerji Kimlik Kartı Bedeli düzenlenmesi de dahil abonelerden alınan sözleşme karşılığı bedeli.

BİNA İÇİ KALORİFER TESİSATI (RADYATÖR) KURULUM BEDELİ: Bireysel Konut, İşyeri, Otel, Apartman ya da sitelerde bulunan konutlarda uygulanan Kalorifer tesisatı (radyatör) kurulum hizmetlerine karşılık abonelerden alınan sözleşme karşılığı bedeli.

BOYLER KURULUM BEDELİ: Bireysel Konut, İşyeri, Otel, Apartman ya da sitelerde bulunan konutlarda kullanma suyunu ısıtma amacıyla kurulan Boyler cihazı karşılığında abonelerden alınan sözleşme karşılığı bedeli.

NEM KONTROL SİSTEMİ (NKS) KURULUM BEDELİ: Bireysel Konut, İşyeri, Otel, Apartman ya da sitelerde bulunan konutlarda ve bodrumlarında rutubeti ve korozyonu engellemek amacıyla kurulan Nem Kontrol Sitemi Cihazı kurulumu karşılığında abonelerden alınan sözleşme karşılığı bedeli.

TERMAL TESİS KURULUM BEDELİ: Bireysel Konut, Apartman ya da sitelerde bulunan ortak kullanım alanlarında termal ve sağlık turizmi amacıyla kurulan termal havuz karşılığında abonelerden alınan sözleşme karşılığı bedeli.

Jeotermal Enerji Nedir?

Yeraltından çıkan ve yeraltına geri verilen yenilenebilir ve sürdürülebilir bir eneji kaynağıdır. Uygun koşullarda işletilirse sonsuz ömre sahip olabilir.

Neden Güvenli?

Yangın, patlama ve zehirlenme riski taşımadığından son derece güvenli bir enerji tipidir.

Neden Ucuz?

Dışa bağımlı değildir, ulusaldır! Yıllık fiyat artışı TÜFE ile sınırlıdır. (Petrol ve döviz fiyatlarındaki artıştan etkilenmez) Jeotermal enerji konutların değerine değer katar.

Nerelerde Kullanılır?

Bireysel ve bölgesel ısıtma, tarımsal kullanım, kaplıca, su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılır.

Neden Temiz?

Jeotermal enerjiye dayalı merkezi ısıtma sistemlerinde fosil yakıt (petrol, kömür, doğalgaz vb) tüketimi yoktur. Bundan dolayı bulunduğu ortamın oksijenini tüketmez. Ortama ve atmosfere karbondioksit, karbonmonoksit, azotdioksit ve kanserojen NOx gazlarını atmaz. Atmosfere kükürtdioksit vermediği için asit yağmurlarına neden olmaz. Sera gazı atımı yoktur. Bir evin jeotermal enerji yerine fosil yakıtla ısıtılması ile altı aracın egzoz kirliliğine eşdeğer kirlilik ortama verilir.

Omia