Jeotermal
Tarım

Seracılık

Jeotermal Enerji kaynağı ile seraların ısıtılması

Seralar açıkta bitki yetiştirmeye izin vermeyen dönemlerde ve bölgelerde kültür bitkilerinin ekonomik olarak yetiştirilmesine olanak sağlayan, içinde bitkilerin yetişmesi için uygun çevre koşullarını sağlayan yapılardır. Her dönem taze ve kaliteli sebze-meyve sunması, birim alandan yüksek verim alınması, istihdam yaratması, yapımı ve üretim esnasında diğer sanayi kollarının gelişmesine katkıda bulunduğu için seracılık en önemli tarımsal faaliyetlerden biridir ve teknolojiden gün gittikçe daha çok yararlanmakta ve verimini arttırmaktadır. Ancak günümüzde seraların ısıtma maliyetleri ürün maliyetlerini etkilemektedir. Merkezi ısıtma sisteminden artan jeotermal enerjinin seraların ısıtılmasında kullanılması mümkün olup, bu şekilde üretim maliyetlerini azaltmanız mümkündür. Ayrıca devletin jeotermal ısıtmalı seracılığa vermiş olduğu hibe destek ve düşük faizli kredilerden yararlanmanız da mümkün olacaktır.

Jeotermal Enerji Nedir?

Yeraltından çıkan ve yeraltına geri verilen yenilenebilir ve sürdürülebilir bir eneji kaynağıdır. Uygun koşullarda işletilirse sonsuz ömre sahip olabilir.

Neden Güvenli?

Yangın, patlama ve zehirlenme riski taşımadığından son derece güvenli bir enerji tipidir.

Neden Ucuz?

Dışa bağımlı değildir, ulusaldır! Yıllık fiyat artışı TÜFE ile sınırlıdır. (Petrol ve döviz fiyatlarındaki artıştan etkilenmez) Jeotermal enerji konutların değerine değer katar.

Nerelerde Kullanılır?

Bireysel ve bölgesel ısıtma, tarımsal kullanım, kaplıca, su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılır.

Neden Temiz?

Jeotermal enerjiye dayalı merkezi ısıtma sistemlerinde fosil yakıt (petrol, kömür, doğalgaz vb) tüketimi yoktur. Bundan dolayı bulunduğu ortamın oksijenini tüketmez. Ortama ve atmosfere karbondioksit, karbonmonoksit, azotdioksit ve kanserojen NOx gazlarını atmaz. Atmosfere kükürtdioksit vermediği için asit yağmurlarına neden olmaz. Sera gazı atımı yoktur. Bir evin jeotermal enerji yerine fosil yakıtla ısıtılması ile altı aracın egzoz kirliliğine eşdeğer kirlilik ortama verilir.

Omia