Termal ve Sağlık
Kuşadası'nda Termal Turizm

1/100.000 ölçekli Aydın Muğla Denizli Çevre Düzeni Planında Kuşadası'na bağlı Davutlar ve Güzelçamlı beldeleri termal turizm bölgesi olarak işaretlenmiştir. Bu bölgede bulunan termal kaynaklar Davutlarda Naturmed ve Radon kaplıcalarında sağlık amaçlı kullanılmakta iken MTA ve Şirketimiz tarafından açılan yeni sondaj kuyularıyla ve açılması planlanan kuyularla bölgeye yetecek seviyede ve kalitede termal suyun bulunduğu bilinmektedir. Bölgede yeni termal oteler ve termal siteler kurulmaya başlanmıştır. Bu bölgedeki mevcut ikinci konutlara Termal hatların çekilmesiyle yazlıkların sadece yaz aylarında değil termal turizm amaçlı olarak kış aylarında da kullanılabilmesinin önü açılacaktır. Bu şekilde bölgede gerek yerli ve gerekse yabancı turistlerin ilgisini çekecek şekilde termal turizm tesislerinin kurulabileceği, mevcut yazlıkların jeotermale dayalı merkezi ısıtma sisteminin de devreye sokulmasıyla kış aylarında da turistlere kiralanması ve bir gelir kaynağı olması sağlanacaktır.

Jeotermal Enerji Nedir?

Yeraltından çıkan ve yeraltına geri verilen yenilenebilir ve sürdürülebilir bir eneji kaynağıdır. Uygun koşullarda işletilirse sonsuz ömre sahip olabilir.

Neden Güvenli?

Yangın, patlama ve zehirlenme riski taşımadığından son derece güvenli bir enerji tipidir.

Neden Ucuz?

Dışa bağımlı değildir, ulusaldır! Yıllık fiyat artışı TÜFE ile sınırlıdır. (Petrol ve döviz fiyatlarındaki artıştan etkilenmez) Jeotermal enerji konutların değerine değer katar.

Nerelerde Kullanılır?

Bireysel ve bölgesel ısıtma, tarımsal kullanım, kaplıca, su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılır.

Neden Temiz?

Jeotermal enerjiye dayalı merkezi ısıtma sistemlerinde fosil yakıt (petrol, kömür, doğalgaz vb) tüketimi yoktur. Bundan dolayı bulunduğu ortamın oksijenini tüketmez. Ortama ve atmosfere karbondioksit, karbonmonoksit, azotdioksit ve kanserojen NOx gazlarını atmaz. Atmosfere kükürtdioksit vermediği için asit yağmurlarına neden olmaz. Sera gazı atımı yoktur. Bir evin jeotermal enerji yerine fosil yakıtla ısıtılması ile altı aracın egzoz kirliliğine eşdeğer kirlilik ortama verilir.

Omia